O založbi

* Založba Univerze v Novem mestu povezuje založniško dejavnost članic Univerze v Novem mestu.

* Je temelj izobraževalnemu in znanstvenoraziskovalnemu delu na univerzi, ki skrbi za izdajanje in promocijo znanstvenih, strokovnih monografij, visokošolskih učbenikov ter ostalih publikacij v slovenskem in tujih jezikih.

* Skrbi za izdajanje, distribucijo in promocijo znanstvenih revij.

* Aktivno sodeluje z ostalimi organizacijskimi enotami univerze.