Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU: zbornik prispevkov : mednarodna znanstvena konferenca

Avtorji

Jasmina Starc (ur.)
Univerza v Novem mestu Fakulteta za poslovne in upravne vede

Kratka vsebina

Konferenca je namenjena proučevanju sedanjega stanja razvoja upravnih in poslovnih ved z vidika ekonomije, trženja, menedžmenta poslovnih procesov, človeških virov, kakovosti, menedžmenta v zdravstvu, okoljskega menedžmenta ter upravnih in poslovnih ved v luči informatike.

Tematska področja konference:
- izzivi globalizacije in ekonomsko okolje,
- menedžment poslovnih procesov,
- globalno trženje,
- menedžment človeških virov,
- menedžment kakovosti,
- menedžment v šolstvu,
- menedžment v zdravstvu,
- upravne in poslovne vede v luči informatike,
- računalništvo in informatika ter digitalizacija poslovnih procesov,
- upravljanje z okoljem,
- računovodstvo in finance.

##catalog.forthcoming##

25 junij 2015