Celostna obravnava pacienta - kako daleč smo še do cilja? varnost kot strokovni, etični, pravni, družbeni in ekonomski vidik : zbornik prispevkov : mednarodna znanstvena konferenca

Avtorji

Bojana Filej (ur.)
Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede
https://orcid.org/0000-0001-7194-7259

Kratka vsebina

Mednarodna konferenca Celostna obravnava pacienta, 25. in 26. november 2012

##catalog.forthcoming##

avgust 16, 2013