Celostna obravnava pacienta v zdravstvenem in socialnem varstvu: zbornik prispevkov : mednarodna znanstvena konferenca, 14. november 2014

Avtorji

Nevenka Kregar Velikonja (ur.)
Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede
https://orcid.org/0000-0002-0479-3779
Marjan Blažič (ur.)
Univerza v Novem mestu
https://orcid.org/0000-0002-8246-7047

Kratka vsebina

Mednarodna konferenca Celostna obravnava pacienta, 14. 11. 2014

##catalog.forthcoming##

julij 16, 2015