Oglaševanje zdravil brez recepta v Sloveniji

Avtorji

Malči Grivec
Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko
https://orcid.org/0000-0003-1378-9111

Kratka vsebina

Iz predgovora ...

Znanstvena monografija prikazuje pravno ureditev oglaševanja zdravil v Sloveniji, kjer je danes neposredno potrošnikom dovoljeno oglaševati samo zdravila brez recepta, medtem ko se zdravila na recept lahko oglašuje samo strokovni javnosti. Ob tem predstavimo tudi samoregulacijske akte, s katerimi posamezni udeleženci na trgu zdravil, predvsem zaradi večje etičnosti, še dodatno urejajo medsebojne odnose.

V osrednjem delu monografije predstavimo rezultate raziskave, s katero smo v letu 2022 proučili odnos potrošnikov v Sloveniji do oglaševanja zdravil brez recepta in tudi njihovo stališče do potencialnega oglaševanja zdravil na recept neposredno potrošniku. Področje smo osvetlili z več zornih kotov, in sicer tako z vidika kakovosti informacij v oglasih kot tudi z vidika posledic na potrošnike oz. vplivov, ki jih ima oglaševanje na potrošnika. S tem smo pridobili manjkajoče informacije o tem, kaj o proučevanem področju menijo Slovenci.

##catalog.forthcoming##

20 december 2022