Biokemija: učbenik za študente visokošolskih strokovnih študijskih programov na področju zdravstva

Avtorji

Nevenka Kregar Velikonja
Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede
https://orcid.org/0000-0002-0479-3779

Kratka vsebina

Učbenik Biokemija za študente visokošolskih strokovnih študijskih programov na področju zdravstva je namenjen študentom zdravstvene nege, fizioterapije in drugih poklicev v zdravstvu in zajema temeljne vsebine, ki so potrebne za razumevanje presnove v človeškem organizmu. Razumevanje biokemije je pomembno za razumevanje fizioloških procesov v telesu, prehranskih potreb posameznika, farmakologije in številnih drugih vsebin, s katerimi se študenti zdravstvenih ved srečujejo med študijem. Za študente zdravstvenih ved ni pričakovano, da poznajo vse molekule in encime, ki so vpleteni v predstavljene metabolne poti, prav pa je, da poznajo glavne molekule, ki so pomembni gradniki našega telesa in njihovo zgradbo, razumejo principe presnove gradnikov našega telesa in osnove energijskega metabolizma ter tako pridobijo osnovo za razumevanje naštetega.

##catalog.forthcoming##

januar 30, 2023