IZZIVI GLOBALIZACIJE IN DRUŽBENO-EKONOMSKO OKOLJE EU: ZBORNIK POVZETKOV

Avtorji

Malči Grivec (ur.)
Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko
https://orcid.org/0000-0003-1378-9111

Kratka vsebina

Konferenca je namenjena proučevanju sedanjega stanja razvoja upravnih in poslovnih ved z vidika ekonomije, trženja, menedžmenta poslovnih procesov, človeških virov, kakovosti, menedžmenta v zdravstvu, okoljskega menedžmenta ter upravnih in poslovnih ved v luči informatike.

Tematska področja konference:
1. Izzivi globalizacije in ekonomsko okolje
2. Menedžment poslovnih procesov
3. Globalno trženje
4. Menedžment človeških virov
5. Menedžment kakovosti
6. Menedžment v šolstvu
7. Menedžment v zdravstvu
8. Upravne in poslovne vede v luči informatike
9. Računalništvo in informatika ter digitalizacija poslovnih procesov
10. Upravljanje z okoljem
11. Računovodstvo in finance

Izdano

8 maj 2023