Računovodstvo: pripoznava gospodarskih kategorij in izdelava računovodskih izkazov

Avtorji

Malči Grivec
Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko
https://orcid.org/0000-0003-1378-9111

Kratka vsebina

Iz predgovora:

Učbenik Računovodstvo: pripoznava gospodarskih kategorij in izdelava računovodskih izkazov je prvenstveno namenjen študentom visokošolskih strokovnih študijskih programov Upravljanje in poslovanje ter Poslovna informatika na Fakulteti za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu, a je njegova vsebina primerna tudi vse ostale, ki želijo usvojiti znanje računovodstva.

Razdeljen je na pet vsebinsko smiselno zaokroženih poglavij, ki si sledijo v logičnem zaporedju. Vsako poglavje se začne z navedbo ključnih poudarkov iz vsebine, zaključi pa z vprašanji za ponavljanje, kar da učbeniku še dodatno preglednost, študentu pa možnost, da sproti preverja usvojeno znanje.

##catalog.forthcoming##

september 20, 2023