Napredni proizvodni sistemi: osnove za strukturiranje, modeliranje, upravljanje, vodenje in krmiljenje

Avtorji

Elvis Hozdić
Univerza v Novem mestu Faulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0002-4725-5444

Kratka vsebina

Znanstvena monografija na sistematičen način obravnava napredne proizvodne sistemi v luči konceptov četrte industrijske revolucije, ki jo v znanstvenih krogi imenujejo Industrija 4.0, in konceptov prihajajoče nove industrijske revolucije, t. i. Industrije 5.0. Pomanjkljivost znanstvene literature s tega področja je navedla avtorja predložene znanstvene monografije, da na enem mestu na vseobsegajoči način sistematizira dostopno tujo znanstveno literaturo s področja naprednih proizvodnih sistemov, njihovih konceptov in modelov ter na ta način približa bralcu teoretične osnove za strukturiranje, modeliranje, upravljanje, vodenje in krmiljenje naprednih proizvodnih sistemov, kot so pametni proizvodni sistemi, ki predstavljajo proizvodno paradigmo Industrije 4.0, in adaptivni kognitivni proizvodni sistemi, ki so identificirani kot nova proizvodna paradigma za prihodnjo industrijsko revolucijo – Industrijo 5.0.

Znanstvena  monografija  vsebuje  natančno  opredeljeno  in znanstveno  utemeljeno  analizo  razvoja  novih  konceptov  sodobnih  proizvodnih sistemov. To pomeni, da je primerna tako za akademsko okolje (pedagoško in raziskovalno  osebje,  študente)  kot  tudi  za  strokovno  javnost,  še  posebej  za načrtovalce sodobnih proizvodnih sistemov.

##catalog.forthcoming##

oktober 26, 2023